Cento65 aforismi persicetani

La Zia Una formidabile raccolta di aforismi e proverbi, ma anche scioglilingua,  usati quotidianamente dai nostri nonni come prova della mitica saggezza contadina delle loro origini, degna della genialità del Bertoldo.
Quasi sempre aperte e tolleranti, solo a volte velate di perbenismo, gustiamocele nel loro insieme. :)

   Da un'idea di Fausto Cotti  10 marzo alle ore 8.03

Neigar come un capèl.
Louv come la gàta et cicòt,
Fels come la baiòca dal còl lòng,
Catìv c'mel lòi,
Malnàt come i pi dal ciòzi,
Mòi come un pipièin,
… l'andèva fort come la mènt et Dio…
Et cò dal fiupòn et pèz…

Contunuate voi adesso…
😀

 1. Te fat l'interes ed cazat cal dè fug ala ca par vandar la zandar
 2. Le andè in argoi senza fer la panocia
 3. L'è fels cumpagna la baioca dl'imbreguel (o dal col long)
 4. An càta brisa la gèra in Ragn
 5. Ag vàd come na tòca pral cùl
 6. Imbarieg cumpagna un pòzal
 7. Màt come un zdàz
 8. Ti lòng come la màsa cantèda
 9. Fam brot set vu che i un cretican tot
 10. Lu lè al n'ariva brisa a l'asa dal pan
 11. Simpatic, com un gàt atàc i maròn
 12. Se al nòval i vàn in sò, tu la scrana e sèdi sò. Se al nòval i vàn in zò, tu al bìsti e tàchi al piò.
 13. Verouna, qual c'al mostra al douna.
 14. Al dà al zanfanèl
 15. T'um fè gnir al scramlèz (o la palegra)
 16. Ti furb come la nadra ed pugiol cla stuliva da cà par ander a bovar in na pozà
 17. L'è furb come la nebia cla s'inzocca atac ai albar
 18. L'è mat com al caval d'un zengan
 19. Ignurànt cumpagna un còp … parchè al s'bagna par tgniret a quert…
 20. Cum stet? Cumpagna in tri invatta a na scrana!
 21. Ti propria un imbrane!!
 22. Al fà tri pâs int na préda
 23. Incu aio' fat pio' che Cheral in Franza
 24. Al póza cumpagna un enc!
 25. Le brót coma la fàm!
 26. T'an cat gnanc al sabión in Ragn!
 27. Mo c'sa vut ed piò? Al brucai d'la bòt?
 28. An fèr brisa come la vaca 'd Mazatt, che a forza d'alchèr al vidèl al lé magné tott.
 29. Sa vut stèer a guardér a una sfurchée ed nus.
 30. Catér al coo dla sgavatta.
 31. Aveir un mèel a la vetta, come on cla magnée una pertga.
 32. Fèr l'esen par an paghér dazi.
 33. Séra bein l'oss, et la preda a cà tòo?
 34. Qué an s' plocca una cotga.
 35. Valà magnasughi
 36. Ag tìra piò i uc che la pànza
 37. Esar nèe la not dal squasadein,
 38. Ti propri un balzanàdar
 39. Mé a son da oov e da laat
 40. L'arà ancoura dou magnèd et fasù
 41. Lu lé l'è drèt com un anzein da pchér.
 42. A vag in Africa a fèr la gambaròla ai stròz
 43. Esar vec' com al cocch.
 44. Csa zughègna ala pimpilòca?
 45. A tira una bumbasola…
 46. A tal dègh anca mè l'è un frad da birichèin!
 47. Arméttri l'esan e i maron e tott.
 48. L'ha argatè l'ostia e tott
 49. Chi la ciapa le la soo …  la bèla balaaaaaaa
 50. L'è accsé grecc' c'al scudgarè un bdocc' par vandar la pèl.
 51. In cà too chi cmanda, la Franza?
 52. La pulès giost in duv al bàla al gàt
 53. Zito, ch' ai nasc un frée.
 54. L'ha una crèca cas pianta al basalèc
 55. Esar com al caval ed Scaja, l'aviva tarsentssantasi mel… soul satta a la coo.
 56. L'è un mardulèin et cò d'un stàc
 57. L'ha una faam cal magnarée i purton dl'inféran.
 58. Al pèr ón ch'sèppa drì a caghèr di rézz ed castàgn
 59. I an  lighè l càn con 'na sgavàtta ed suzèza.
 60. Se santa Luzi l'at lasa la vesta…
 61. Va là va là va bàn a lèt e pò cruvèt
 62. Dissò pultregna vut dal brod? –  sè! –  mèt mò sò l'aqua.  –  a nìn vòi piò!!
 63. T'è una testa che s'aglà un pàss al s'anìga
 64. Ti long cumpagna la massa canteda
 65. Lule' al nesa i mlon da ster in tla cavdagna.
 66. Fer l'intares ed cazat, ch'al brusè la cà par vandar la zandar.
 67. Chi l và in cà ed purzíl al vin fòra dal buclèr
 68. Al counta com un zirot ed co' da un albar
 69. Ch'al curtel al taja cumpagn un pogn ind'un oc.
 70. Te ti d'esar cumpagna al furbèin dal desert, ch'al cureva drì a l'aparach par ster a l'ora
 71. Laver i càn, daquer al veìn e batzer un cuntadeìn le tót aqua strasineda
 72. Òv d'un oura, pàn d'un dè, vèn d'un àn, muièr ed vènt àn… as camp zènt àn.
 73. Lu lè al n'ariva brisa a l'àsa dal pan
 74. Càrga ceina vuda al bòsc, càrga granda ramp agli òs
 75. Pluchér agli oss dla puléint.
 76. Fères lùsar al pèil.
 77. Piò la s'armasda e piò la pòzza.
 78. Mé ala tó etè a saltèva i fûs par la lónga!
 79. Livet sò da dòs lasum la salut
 80. Par mé l'è  pèra anch treg.
 81. T'è vójja a cantèr Ruséina!
 82. Al per on ch' al n'in voja.
 83. La mèrda la s' arvolta al badìl
 84. A l'ho paghè una prilée ed capèll.
 85. L'acqua la và a l'elta
 86. Ignurànt cal fa la pèdga
 87. Lasa bein l'oss in marlatta.
 88. A mè l'um ciòca catlàn!
 89. L'è vanzè dùr spànc
 90. A s vadd di can caghèr di viuléin e pò prilêres indrí a sunèri
 91. A andèr ala bâsa, tótt i sânt i ajûtan.
 92. L'e' acse' aparceda c'la per la Madona ed San Locca!
 93. Fr'al leis e al frost – Fr'al lom e al scur
 94. Fòrt c mè l'asà d cucòmbra
 95. Indrì cumpàgna i mlòn ed zògn
 96. L'ag vad come una toca pral cul
 97. Ti furb come un còp cals bagna par tgnir a cuert chi etar
 98. S l'e veira a magn un brec con al coran
 99. L'è pèin ed debet c'me un càn ed pòlg!!
 100. Et cònt come al du d'còpp con brèscla denèr.
 101. Al cràss come la saba al fùgh
 102. Ti pèis c'me l'èib di bu.
 103. Al dura da Nadèl a San Stèfan.
 104. Chi avèss e chi fòss, l'è al cumpanàtic di quaiòn.
 105. Ander a da fat.
 106. Dûr da gratèr
 107. Met al mat da parsé, s'et vu c'al peinsa la not pral dè.
 108. Et détt Giòllia?
 109. Quand l'è piò la fadìga dal gòsst làsa stèr la figa e bàvv dal lambròssc
 110. La maneina mata la peccia chi la cata la cata al so padron e ag dà un bel scupazon!
 111. Grâs técc', mègher stlè, salè arabé- salèe murdeint.
 112. L' an sa né ed mé ned té.
 113. Piotòst che gnînta, l'é méi piotòst.
 114. Al sèt che agli òt avin un nòv dutour cal dis che agli ong di pì aglien dog?
 115. Al fà gnîr al lât ai znùcc'!
 116. Adess a taj la làza, bona nòt ai sunadur.
 117. I fiu di gàt i magnan i pondig!
 118. Avivàn una misèria che par spramièr a tucèvan la pulént in dl'òmbra d'la saràca
 119. I pondigh i vgnivan fora da la spartùra con al gozz ai ucc'.
 120. Quànd a vèin novàl souvra la brèina, a nèiva entàr d'matéina
 121. Durmir a volt co pii
 122. Scusum ban se la mi ignuranza l'an ariva brisa a la to.
 123. Al và a rubér in cà dai ledàr.
 124. Mèrz patòc
 125. Avèir la fivra di spunción
 126. Stèr cumpagn in trí ind'na scràna
 127. Pimpisèl, da l' oli bèl, da l'oli fein, contra Martein, so par 'na fiòpa, galeina zòpa, orz, granèer…
 128. Bèin da bòn? Zènt scûd d un mlòun? Almanc a l fóss bòn, a l pèr un zdròun!
 129. A m'è gnò la sìra adòss! A se v'dén a la bass'òura!
 130. Ai n'è ànch par i ninén.
 131. Al g'hà i gnùcc sòta al naséin.
 132. Lat sta bèn come un ftièri nov.
 133. Par mè l'è pera anc trèg, a sòn da ov e da làt
 134. S'ét vù esar béin sarvè, cmànda e pò và tè!
 135. A mè gno un znèstàr.
 136. L'è 'd picàja tandra..
 137. L'é un póc šivléin…
 138. Al m'è gnò so pàr 'na bréga
 139. An s'arvìsa gnànc in d'àl pissèr…
 140. Al màgna a livadént…
 141. A ghé gnò un scarabacéin!
 142. Tito, ta ti tot ont int'un tac!
 143. Pondrigh meint
 144. I l'han paghè una prilè et capèl
 145. A me gnò al scramlézz
 146. Quàssta l é la stasòun di mèl fté
 147. Al vôl fèr un nòz con dal lumêg
 148. Cìno càzt a l'ora,  … pògia, … liva.
 149. Inféin ch'a dûra al zucòun dal véin… sàmmpr in barâca!
 150. A tira de piò un peil ed pèpa, che una copia ed buu.
 151. A iè chi g’là d'or, chi g’là d’arzeint, e chi g’là cl'an vel un’azident.
 152. T'arìv sempàr dòp a la pòzza.
 153. A sòn stè al marché par cumprér un scranèin furée
 154. An spol brisa ander a màsa e stèr a cà.
 155. S'ét vù esàr béin sarvè, cmànda e pò và tè!
 156. Ti culour d'os avert.
 157. …  l'è crasmòni! … l'è arschèld.
 158. Al sbadàc an vol brisa ingan: o said, o sànn, o fàm, o trèssta cumpagnì, o vojja d'ander vì.
 159. An i è badilàz ch'an i seppa al so mandgàz.
 160. La brèva duneina la fa al lét a la matèina, la duneina acsè acsè la fa al lét a mezdè e la dòna purchè sia al li fa dop l'avemaria.
 161. La bròca l'as piga fen cl'è zouvna.
 162. A tscòr con tè fiòla par dir a te nòra.
 163. Qué an s' plocca una cotga.
 164. Al fà tri pâs int na préda
 165. La procesiòun l’é lónga e al candlòt l’é cûrt.

 166.  

  La vîda la mâza l’âlbar.

167. – Valà – al dis – c'al so – al dis – ch'et se – al dis – suner l'urganèin  
– chi ? – al dis – mè ? – al dis – te? – al dis – lò ? – al dis – no l'è to surela.

168.  Che bii cavi c'avì, ca voi che vi cavedi vii.

Assunzione con dimissioni in bianco

Per “dimissioni in bianco” si intende quella pratica illegale, messa in atto da alcuni datori di lavoro, che consiste nel far firmare, solitamente ai neoassunti, un foglio senza data per simulare le dimissioni;  si tratta di un modus operandi meschino e primitivo utilizzato soprattutto nei confronti delle donne e dei piu giovani.

L’ultimo governo Prodi, con la legge 188, firmatarie Titti di Salvo e Marisa Nicchi, riuscì ad eliminare questo fenomeno con un semplice accorgimento: per dimettersi si doveva compilare un modulo numerato progressivamente.
Tale legge fu immediatamente abrogata dal successivo Governo Berlusconi, subentrato dopo la caduta del governo Prodi, questo fu il primo atto di una lunga serie del ministro Sacconi, che riteneva la legge un laccio per le imprese.

La legge Fornero 92 del 2012, dopo enormi pressioni, esercitate sia fuori che dentro il Parlamento, tentò inutilmente di dare soluzione a tale problema.
La commissione lavoro della Camera, grazie alla testardaggine del gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia LIBERTA’ ha discusso la legge ed ha licenziato un testo che sarà in discussione nei prossimi giorni alla Camera.
Approvare tale legge vuol dire restituire un diritto di civiltà vergognosamente cancellato.
Il circolo di Sinistra Ecologia LIBERTA’ di Terred’acqua si augura che le forze democratiche presenti in Parlamento riescano in tale intento.

Alle amministrative SEL ci sarà

Alle prossime amministrative a Persiceto Sinistra ecologia LIBERTA’ ci sarà, con il proprio simbolo, con le proprie donne e con i propri uomini, ci saremo perchè UN’ALTRA PERSICETO E’ POSSIBILE!

Manifesto programmatico per i Comuni di Terred’acqua
Base di confronto con le altre forze politiche di centrosinistra nei comuni dell’Unione

A Persiceto essendo un comune sopra i 15.000 abitanti presenteremo una nostra lista e nel caso vi saranno convergenze programmatiche, come confidiamo e speriamo, sosterremo la candidatura a Sindaco di Renato Mazzuca.

Ci saremo per cambiare le modalità di governo:

Il nostro obiettivo deve essere quello di potenziare la partecipazione attiva dei cittadini oltre la logica della mera consultazione, assumendo un regolamento che nella piena attuazione della legge regionale 3/2010, affermi il principio dell’integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipata e deliberativa, riconoscendo ai cittadini il diritto all’attivazione di processi partecipativi basati sulla conoscibilità degli atti amministrativi, sul principio di terzietà nella loro gestione e sull’approvazione del documento conclusivo da inviare al Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda le Unioni dei Comuni, è importante definire chiari meccanismi che prevedano la consultazione degli assessori comunali e che salvaguardino il potere di indirizzo e controllo dei Comuni anche per le funzioni delegate alle Unioni

Ci saremo per ridurre il consumo di suolo in area metropolitana

Anche in una regione che vanta una buona tradizione pianificatoria come l’Emilia-Romagna, il neoliberismo edificatorio, unito alla crisi economica dei Comuni alla ricerca di oneri di urbanizzazione, ha generato un abuso del consumo di suolo vergine, non certo proporzionato alle reali esigenze della popolazione.
In provincia di Bologna sono altre 13.000 gli immobili censiti invenduti (2011). In tal senso è assolutamente necessario mettere un freno a tale insensato sviluppo, che pone la provincia di Bologna ad essere quarta in italia per quantità di suolo vergine consumato. Il tasso di crescita in provincia fra il 2003 ed il 2008 è stato compreso fra 1,57 e 1,17 ettari/giorno (ultimo dato a disposizione).
Occorre dimezzare (almeno) questo valore per tendere a 0,5 ettaro/giorno a livello provinciale. Per questo bisognerà operare su una rimodulazione dei piani edificatori vigenti riducendone opportunamente il dimensionamento ed imponendo un rispetto assoluto dei vincoli ambientali, quali quelli di natura idrogeologica e sismica, anche a tutela della sicurezza delle nuove abitazioni e senza richieste di deroghe o varianti ai vincoli stessi.
Le nuove espansioni urbanistiche dovranno essere motivate sulla base di particolari condizioni economico-sociali che comunque tengano conto della realtà del territorio, delle sue peculiarità fisiche e geologiche, della situazione ambientale, della densità edificata, della modalità di trasporto di persone e cose (prioritario il collegamento con il servizio ferroviario metropolitano).

Ci saremo per mantenere alti i livelli del welfare e della sanità.

I Comuni dell’area metropolitana si dovranno impegnare ad incrementare le risorse economiche pubbliche dedicate alle politiche sociali. Inoltre dovranno assumersi l’impegno di cercare di mantenere i servizi sul territorio, affinchè la comune gestione dei servizi socio-educativi, sanitari e scolastici (all’interno delle Unioni di Comuni) non conduca ad una riduzione e centralizzazione degli stessi e dei posti di lavoro.
In caso di tagli ai finanziamenti del Sistema Sanitario, definiti da altri soggetti pubblici occorre promuovere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e politiche nella riprogettazione dei servizi.
Un welfare di comunità, che garantisca, con la previsione di minori risorse, i livelli essenziali del sistema socio-sanitario del nostro distretto, la cura delle esigenze sempre piu emergenti degli anziani, dei minori e dei disabili, con uan verifica sulle difficoltà di compartecipazione delle famiglie in difficoltà economica ai costi dei servizi.
In questo quadro è necessario che tutti i Comuni dell’Unione di Terred’acqua si adoperino, affinchè sia mantenuto il presidio sanitario dell’Ospedale di Persiceto, con il Pronto Soccorso efficiente, la sua vocazione specialistica ed il massimo sfruttamento delle sale operatorie, in un momento di spending review e riduzione di posti letto ospedalieri è imperativo implementare l’attività specialistica ambulatoriale compresa l’interventistica chirurgica ambualtoriale, così come debbono essere potenziati gli interventi in day service di cataratta.
Il Polo sanitario di Crevalcore, di cui sono già terminati i lavori di messa in sicurezza e presto inizieranno quelli di ripristino, deve avere garanzie che tutti i servizi esistenti prima del 2012 possano rientrare all’interno della struttura a lavori terminati.

Ci saremo per il lavoro e l’innovazione e l’ambiente.

Occorre utilizzare questa fase di ridotta capacità di spesa per estendere il confronto a nuove strategia necessarie per fronteggiare la crisi ambiantale, energetica, sociale ed economica sul lavoro, individuando le scelte capaci di favorire la riconversione ecologica dei prodotti e dei processi produttivi e sociali per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico ed individuare i settori in cui sia possibile favorire l’occupazione nel rispetto dell’ambiente e della natura.
Dobbiamo mettere in campo un’opera di sviluppo della rigenerazione urbana, della ristrutturazione degli edifici esistenti per la sicurezza sismica e la riduzione drastica dei consumi energetici.
Inoltre è necessario insistere per la tutela del territorio agricolo, come condizione fondamentale per il rilancio del lavoro nel settore dell’agricoltura e del suo indotto, nell’ottica della qualità dell’alimentazione, della produzione biologica ed a chilometro zero.
Ogni Comune dovrebbe, sull’esempio del Comune di Bologna, dare maggior spazio, nei propri bandi, alle offerte di lavoro per i cassintegrati, i disoccupati di lungo periodo, gli ultracinquantenni, i giovani inoccupati, gli adulti soli con figli. Nelle gare dunque, dovrebbe essere prevista una percentuale minima di spesa per l’affidamento di bene e servizi a cittadini che si trovano in difficoltà.

Ci saremo per una politica culturale di respiro metropolitano.

Immaginiamo una città metropolitana, attiva anche nelle periferie e non centralizzata dentro le mura del capoluogo, le attività culturali debbono essere messe in rete su tutto il territorio provinciale, attività che siano sinergiche e collegate, un’offerta capillare di spettacoli, film, concerti e mostre presuppone un ragionamento che si impernia essenzialmente sul concetto di distribuzione e di circuitazione. Serve un lavoro di concerto fra gli assessorati per creare le infrastrutture di rete organizzativa e distributiva.

Ci saremo per la mobilità metropolitana.

Integrazione servizi treno-bus-bici con l’obbiettivo di spostare dalla mobilità privata il 20% a favore della mobilità ciclistica, creare percorsi protetti ciclabili per collegare i servizi scolastici per creare una cultura e un uso del territorio compatibili con l’ambiente e quindi a misura dei cittadini.
Nella prossima legislatura si dovrà terminare la progettazione e realizzazione del recupero del vecchio tracciato ferroviario della Bologna-Verona per una sua trasformazione in pista ciclabile che colleghi i Comuni che si affacciano sul tracciato.

Ci saremo, per contribuire ad una nuova e partecipata Politica.

Oasi della Natura a Persiceto

Sono andato sabato mattina alla inaugurazione della “Casa della Natura”.
In bicicletta, via Sasso, poi verso il Prugnolo, il ciclopedonabile lascia l’asfalto e ti porta a lambire i bacini della Bora già nascosti dalle prime foglie, dai primi fiori.
C’è un po’ di foschia, ma l’aria profuma di campagna, di primavera.

Arrivo, nel piazzale c’è tanta gente, non sono tutti in piazza a far compere il sabato mattina !
La solita cerimonia come sempre, sorrisi, taglio del nastro, applausi e poi dentro per la visita.
Costruzione “ecosostenibile “ dicono, tecnicamente non so cosa si intenda, ma dentro sa di buono. ti senti bene e questo mi basta.

Ora i discorsi di circostanza, penso, ma non è così le parole degli oratori mi fanno rivivere decenni della mia vita e mi fanno capire che non è sempre vero che era meglio una volta o che nel tempo si sono fatti solo errori.
Qui c’era una fornace tanti decenni fa, poi abbandono, solo abbandono e nell’abbandono una discarica abusiva e costruzioni anch’esse  non solo abusive, ma perfino inquinanti.
Che tristezza a quei tempi questi luoghi interrotti solo da ragazzotti che qui si sentivano campioni  di motocross.

Poteva continuare così: una enorme discarica.
La lungimiranza, la passione di tanti amministratori, di tanti volontari il WWF in particolare ci ha regalato questa oasi di natura .
Persiceto qui un tempo portava i rifiuti ora ha il 79% di raccolta differenziata ed è tra i primi in Italia.
Almeno qui Non era meglio una volta, Non si sono fatte solo cose sbagliate in questi anni !

GIAPP parola strana, la prima cosa che mi viene in mente è il gen. Giap, sorrido dentro di me della mia anagrafe e mi ripasso l’acronimo G ( gestione); I (integrata); A (aree);  P (Protette);  P (pianura).
Anche in queste cose si ritrovano valori veri: salvare la nostra terra per tramandarla migliore a chi verrà.
Da una discarica un luogo per sentirsi partecipi della bellezza della natura, oggi un altro passo e il cammino prosegue .

Le ex vasche di Tivoli, oasi naturali ora, ma da ragazzo non avrei mai pensato di vederle trasformate nel trionfo della libera natura.
Le casse di espansione del Samoggia (Avatar), ora viviamo in sicurezza quando il Samoggia vorrebbe intimorirci, ma vi è ancor di più: sta nascendo una zona che le future generazioni vivranno immersi nella natura a poche pedalate da casa.

E a Crevalcore, l’ex zuccherificio? Chi non c’è andato ha perso qualcosa, ma è lì che aspetta con il  silenzio e il chiasso della natura.
Sono rientrato in paese a ritroso in bicicletta e … ma  allora  qualcosa di buono lo sappiamo fare anche noi a Persiceto, peccato che spesso ce ne dimentichiamo.

Berlusconi highlander

Sono tanti anni che tutta Italia si interroga su un argomento che è oramai diventato l’assillo nazionale. Anche per me è ormai diventato un cruccio che mi toglie il sonno notturno: cosa farà Marina?

Per capire lo stato di salute di un paese, basta guardare le notizie delle sue TV.
Anche questa mattina in tutti i telegiornali ci si interroga sul futuro dei figli del puttaniere… Si candideranno?
Dal sondaggio, sembra che con la loro candidatura alla guida del partito non si raggiungerebbe il 20%. Quindi per ora l’idea della dinastia sembra tramontare.
Il pedofilo evasore fiscale, tramite i sondaggi ha scoperto che se ci fosse un partito contro la magistratura avrebbe un discreto successo e ha accarezzato l’idea di crearne uno parallelo al suo. Ma ha dovuto abbandonare il progetto sapendo che i votanti sarebbero comunque quelli di sempre: gli evasori,i ladri, gli assassini, i truffatori, i mafiosi, i pedofili, i puttanieri e i lacchè che già da 20 anni lo votano.

I galoppini del delinquente lavorano a pieno ritmo, si propongono i più svariati sondaggi: sul nome del partito, sui personaggi, sull’eventuale cambio generazionale, su come devono vestire, se devono avere tatuaggi o piercing, se ci devono essere tette finte o naturali, cagnolini, lifting, botox, trolley di coca ecc…

Di Italia ce n’è una sola. Solo qui un pluripregiudicato può continuare a fare quello che vuole, altro che paese delle banane.
Per fare un governo, un Presidente della Repubblica, una legge elettorale, si deve chiedere il suo permesso. Solo qui un condannato in via definitiva può continuare a gestire un partito e tutta l’informazione nazionale privata e non. Anche facebook è continuamente invaso da articoli di “libero” e “il giornale” che raccontano balle colossali con l’unico scopo che qualcuno li pubblichi per smentirli (ma che intanto la gente legge).

Dopo la prima condanna definitiva, ha dichiarato che non farà la fine di Craxi. Ha detto che non fuggirà all’estero perchè è innocente e lo vuole dimostrare.
Io invece credo che Bettino se ne andò in Tunisia perchè era stato scaricato e non aveva scelta e che quando il nano bagonghi prese il suo posto, si guardò bene da questa eventualità. In tutti questi anni di governo ha saputo pararsi il culo, solo per questo non se ne va. Nessuno lo può scaricare come fecero con il cinghialone.
Tutti quelli che fino ad ora lo hanno dato per morto sono morti. I prossimi saranno Cicchitto, Alfano e company.

E comunque anche se dovesse essere costretto ad espatriare, credete forse che abbandonerebbe tutto il suo merdoso potere?
Può succedere qualsiasi cosa, il buco nell’ozono, l’innalzamento dei mari, una glaciazione, un meteorite che cade su Arcore, ma non ce lo toglieremo mai di dosso.