Cento65 aforismi persicetani

La Zia Una formidabile raccolta di aforismi e proverbi, ma anche scioglilingua,  usati quotidianamente dai nostri nonni come prova della mitica saggezza contadina delle loro origini, degna della genialità del Bertoldo.
Quasi sempre aperte e tolleranti, solo a volte velate di perbenismo, gustiamocele nel loro insieme. :)

   Da un'idea di Fausto Cotti  10 marzo alle ore 8.03

Neigar come un capèl.
Louv come la gàta et cicòt,
Fels come la baiòca dal còl lòng,
Catìv c'mel lòi,
Malnàt come i pi dal ciòzi,
Mòi come un pipièin,
… l'andèva fort come la mènt et Dio…
Et cò dal fiupòn et pèz…

Contunuate voi adesso…
😀

 1. Te fat l'interes ed cazat cal dè fug ala ca par vandar la zandar
 2. Le andè in argoi senza fer la panocia
 3. L'è fels cumpagna la baioca dl'imbreguel (o dal col long)
 4. An càta brisa la gèra in Ragn
 5. Ag vàd come na tòca pral cùl
 6. Imbarieg cumpagna un pòzal
 7. Màt come un zdàz
 8. Ti lòng come la màsa cantèda
 9. Fam brot set vu che i un cretican tot
 10. Lu lè al n'ariva brisa a l'asa dal pan
 11. Simpatic, com un gàt atàc i maròn
 12. Se al nòval i vàn in sò, tu la scrana e sèdi sò. Se al nòval i vàn in zò, tu al bìsti e tàchi al piò.
 13. Verouna, qual c'al mostra al douna.
 14. Al dà al zanfanèl
 15. T'um fè gnir al scramlèz (o la palegra)
 16. Ti furb come la nadra ed pugiol cla stuliva da cà par ander a bovar in na pozà
 17. L'è furb come la nebia cla s'inzocca atac ai albar
 18. L'è mat com al caval d'un zengan
 19. Ignurànt cumpagna un còp … parchè al s'bagna par tgniret a quert…
 20. Cum stet? Cumpagna in tri invatta a na scrana!
 21. Ti propria un imbrane!!
 22. Al fà tri pâs int na préda
 23. Incu aio' fat pio' che Cheral in Franza
 24. Al póza cumpagna un enc!
 25. Le brót coma la fàm!
 26. T'an cat gnanc al sabión in Ragn!
 27. Mo c'sa vut ed piò? Al brucai d'la bòt?
 28. An fèr brisa come la vaca 'd Mazatt, che a forza d'alchèr al vidèl al lé magné tott.
 29. Sa vut stèer a guardér a una sfurchée ed nus.
 30. Catér al coo dla sgavatta.
 31. Aveir un mèel a la vetta, come on cla magnée una pertga.
 32. Fèr l'esen par an paghér dazi.
 33. Séra bein l'oss, et la preda a cà tòo?
 34. Qué an s' plocca una cotga.
 35. Valà magnasughi
 36. Ag tìra piò i uc che la pànza
 37. Esar nèe la not dal squasadein,
 38. Ti propri un balzanàdar
 39. Mé a son da oov e da laat
 40. L'arà ancoura dou magnèd et fasù
 41. Lu lé l'è drèt com un anzein da pchér.
 42. A vag in Africa a fèr la gambaròla ai stròz
 43. Esar vec' com al cocch.
 44. Csa zughègna ala pimpilòca?
 45. A tira una bumbasola…
 46. A tal dègh anca mè l'è un frad da birichèin!
 47. Arméttri l'esan e i maron e tott.
 48. L'ha argatè l'ostia e tott
 49. Chi la ciapa le la soo …  la bèla balaaaaaaa
 50. L'è accsé grecc' c'al scudgarè un bdocc' par vandar la pèl.
 51. In cà too chi cmanda, la Franza?
 52. La pulès giost in duv al bàla al gàt
 53. Zito, ch' ai nasc un frée.
 54. L'ha una crèca cas pianta al basalèc
 55. Esar com al caval ed Scaja, l'aviva tarsentssantasi mel… soul satta a la coo.
 56. L'è un mardulèin et cò d'un stàc
 57. L'ha una faam cal magnarée i purton dl'inféran.
 58. Al pèr ón ch'sèppa drì a caghèr di rézz ed castàgn
 59. I an  lighè l càn con 'na sgavàtta ed suzèza.
 60. Se santa Luzi l'at lasa la vesta…
 61. Va là va là va bàn a lèt e pò cruvèt
 62. Dissò pultregna vut dal brod? –  sè! –  mèt mò sò l'aqua.  –  a nìn vòi piò!!
 63. T'è una testa che s'aglà un pàss al s'anìga
 64. Ti long cumpagna la massa canteda
 65. Lule' al nesa i mlon da ster in tla cavdagna.
 66. Fer l'intares ed cazat, ch'al brusè la cà par vandar la zandar.
 67. Chi l và in cà ed purzíl al vin fòra dal buclèr
 68. Al counta com un zirot ed co' da un albar
 69. Ch'al curtel al taja cumpagn un pogn ind'un oc.
 70. Te ti d'esar cumpagna al furbèin dal desert, ch'al cureva drì a l'aparach par ster a l'ora
 71. Laver i càn, daquer al veìn e batzer un cuntadeìn le tót aqua strasineda
 72. Òv d'un oura, pàn d'un dè, vèn d'un àn, muièr ed vènt àn… as camp zènt àn.
 73. Lu lè al n'ariva brisa a l'àsa dal pan
 74. Càrga ceina vuda al bòsc, càrga granda ramp agli òs
 75. Pluchér agli oss dla puléint.
 76. Fères lùsar al pèil.
 77. Piò la s'armasda e piò la pòzza.
 78. Mé ala tó etè a saltèva i fûs par la lónga!
 79. Livet sò da dòs lasum la salut
 80. Par mé l'è  pèra anch treg.
 81. T'è vójja a cantèr Ruséina!
 82. Al per on ch' al n'in voja.
 83. La mèrda la s' arvolta al badìl
 84. A l'ho paghè una prilée ed capèll.
 85. L'acqua la và a l'elta
 86. Ignurànt cal fa la pèdga
 87. Lasa bein l'oss in marlatta.
 88. A mè l'um ciòca catlàn!
 89. L'è vanzè dùr spànc
 90. A s vadd di can caghèr di viuléin e pò prilêres indrí a sunèri
 91. A andèr ala bâsa, tótt i sânt i ajûtan.
 92. L'e' acse' aparceda c'la per la Madona ed San Locca!
 93. Fr'al leis e al frost – Fr'al lom e al scur
 94. Fòrt c mè l'asà d cucòmbra
 95. Indrì cumpàgna i mlòn ed zògn
 96. L'ag vad come una toca pral cul
 97. Ti furb come un còp cals bagna par tgnir a cuert chi etar
 98. S l'e veira a magn un brec con al coran
 99. L'è pèin ed debet c'me un càn ed pòlg!!
 100. Et cònt come al du d'còpp con brèscla denèr.
 101. Al cràss come la saba al fùgh
 102. Ti pèis c'me l'èib di bu.
 103. Al dura da Nadèl a San Stèfan.
 104. Chi avèss e chi fòss, l'è al cumpanàtic di quaiòn.
 105. Ander a da fat.
 106. Dûr da gratèr
 107. Met al mat da parsé, s'et vu c'al peinsa la not pral dè.
 108. Et détt Giòllia?
 109. Quand l'è piò la fadìga dal gòsst làsa stèr la figa e bàvv dal lambròssc
 110. La maneina mata la peccia chi la cata la cata al so padron e ag dà un bel scupazon!
 111. Grâs técc', mègher stlè, salè arabé- salèe murdeint.
 112. L' an sa né ed mé ned té.
 113. Piotòst che gnînta, l'é méi piotòst.
 114. Al sèt che agli òt avin un nòv dutour cal dis che agli ong di pì aglien dog?
 115. Al fà gnîr al lât ai znùcc'!
 116. Adess a taj la làza, bona nòt ai sunadur.
 117. I fiu di gàt i magnan i pondig!
 118. Avivàn una misèria che par spramièr a tucèvan la pulént in dl'òmbra d'la saràca
 119. I pondigh i vgnivan fora da la spartùra con al gozz ai ucc'.
 120. Quànd a vèin novàl souvra la brèina, a nèiva entàr d'matéina
 121. Durmir a volt co pii
 122. Scusum ban se la mi ignuranza l'an ariva brisa a la to.
 123. Al và a rubér in cà dai ledàr.
 124. Mèrz patòc
 125. Avèir la fivra di spunción
 126. Stèr cumpagn in trí ind'na scràna
 127. Pimpisèl, da l' oli bèl, da l'oli fein, contra Martein, so par 'na fiòpa, galeina zòpa, orz, granèer…
 128. Bèin da bòn? Zènt scûd d un mlòun? Almanc a l fóss bòn, a l pèr un zdròun!
 129. A m'è gnò la sìra adòss! A se v'dén a la bass'òura!
 130. Ai n'è ànch par i ninén.
 131. Al g'hà i gnùcc sòta al naséin.
 132. Lat sta bèn come un ftièri nov.
 133. Par mè l'è pera anc trèg, a sòn da ov e da làt
 134. S'ét vù esar béin sarvè, cmànda e pò và tè!
 135. A mè gno un znèstàr.
 136. L'è 'd picàja tandra..
 137. L'é un póc šivléin…
 138. Al m'è gnò so pàr 'na bréga
 139. An s'arvìsa gnànc in d'àl pissèr…
 140. Al màgna a livadént…
 141. A ghé gnò un scarabacéin!
 142. Tito, ta ti tot ont int'un tac!
 143. Pondrigh meint
 144. I l'han paghè una prilè et capèl
 145. A me gnò al scramlézz
 146. Quàssta l é la stasòun di mèl fté
 147. Al vôl fèr un nòz con dal lumêg
 148. Cìno càzt a l'ora,  … pògia, … liva.
 149. Inféin ch'a dûra al zucòun dal véin… sàmmpr in barâca!
 150. A tira de piò un peil ed pèpa, che una copia ed buu.
 151. A iè chi g’là d'or, chi g’là d’arzeint, e chi g’là cl'an vel un’azident.
 152. T'arìv sempàr dòp a la pòzza.
 153. A sòn stè al marché par cumprér un scranèin furée
 154. An spol brisa ander a màsa e stèr a cà.
 155. S'ét vù esàr béin sarvè, cmànda e pò và tè!
 156. Ti culour d'os avert.
 157. …  l'è crasmòni! … l'è arschèld.
 158. Al sbadàc an vol brisa ingan: o said, o sànn, o fàm, o trèssta cumpagnì, o vojja d'ander vì.
 159. An i è badilàz ch'an i seppa al so mandgàz.
 160. La brèva duneina la fa al lét a la matèina, la duneina acsè acsè la fa al lét a mezdè e la dòna purchè sia al li fa dop l'avemaria.
 161. La bròca l'as piga fen cl'è zouvna.
 162. A tscòr con tè fiòla par dir a te nòra.
 163. Qué an s' plocca una cotga.
 164. Al fà tri pâs int na préda
 165. La procesiòun l’é lónga e al candlòt l’é cûrt.

 166.  

  La vîda la mâza l’âlbar.

167. – Valà – al dis – c'al so – al dis – ch'et se – al dis – suner l'urganèin  
– chi ? – al dis – mè ? – al dis – te? – al dis – lò ? – al dis – no l'è to surela.

168.  Che bii cavi c'avì, ca voi che vi cavedi vii.

 1. Valà – al dis – c’al sò – al dis – che’t sè – al dis – suner l’urganèin.
  Chi ? – al dis – Mè? – al dis – Te? -al dis- Lò? -al dis- No, l’è to sùrela. 

  La bròca l’as piga fèn cl’è zouvna

  La procesiòun l’é lónga e al candlòt l’é cûrt.

  La vîda la mâza l’âlbar.